Chu Văn Tuấn

Những gì một quán coffee lil đẹp để thưởng thức cà phê đá ngon và bánh. . Các thiết lập là hoàn toàn tuyệt đẹp và rất khác với những người khác ở Hà Nội

Bài viết trước đó Vũ Đình Trọng
Bài viết sau đó Nguyễn An Hương