CHECKLISTS – một công cụ kiểm soát hiệu quả

Quản lý cửa hàng sử dụng Danh mục kiểm tra hàng ngày (Daily Checklist) để đảm bảo rằng cửa hàng đang hoạt động đúng theo tiêu chuẩn của Công ty về chất lượng, dịch vụ và độ sạch sẽ.

1. KIỂM TRA GIỜ MỞ CỬA:

Sử dụng “Bản kiểm tra giờ mở cửa” (Opening Check) để đảm bảo rằng việc duy trì an ninh, các thiết bị thiết yếu được bật và hoạt động bình thường, các thủ tục giấy tờ quan trọng đã hoàn tất và cửa hàng đã chuẩn bị đầy đủ để phục vụ vị khách đầu tiên của buổi sáng. Quản lý hoặc Trưởng ca ca sáng sẽ hoàn thành nó trước khi mở cửa.

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN:

1. Khi đến nơi, hãy kiểm tra từng mục trong phần An ninh.

2. Hoàn thành phần Thủ tục giấy tờ ngay sau khi hoàn thành các công việc được liệt kê.

Hoàn thành việc phân công các vị trí trước khi mở cửa cho bữa sáng (điểm tâm). Hoàn thành các phần việc còn lại trước ___:__ giờ sáng

3. Hoàn thành các phần Thiết bị, Sản phẩm Bữa sáng và Khu vực Phục vụ Khách trước khi mở cửa, thực hiện hành động sửa chữa nếu cần.

2. BIỂU ĐỒ CHUẨN BỊ (Bar, Bếp, Thu ngân, Phục vụ)

Sử dụng “Biểu đồ Chuẩn bị” (Prep Chart) để đảm bảo rằng số lượng phù hợp của từng sản phẩm, công cụ dụng cụ,… có sẵn cho doanh số dự kiến. Biểu đồ Chuẩn bị cho biết số lượng của từng sản phẩm được sơ chế hoặc rã đông trong ngày. Số lượng sản phẩm có thể được ước tính bằng mức sử dụng tuần trước.

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN:

1. Sử dụng mức sử dụng của tuần trước cho từng mặt hàng, xác định số lượng cần thiết cho từng buổi trong ngày.

2. Trong phần ca sáng, điền số lượng cần thiết cho mỗi mặt hàng trên Sơ đồ chuẩn bị. Nhân viên kiểm tra và ký tắt từng hạng mục đã chuẩn bị sau khi hoàn thành.

3. Trong phần ca chiều, điền số lượng cần thiết cho mỗi mặt hàng trên Sơ đồ chuẩn bị. Nhân viên kiểm tra và ký tắt từng hạng mục đã chuẩn bị sau khi hoàn thành.

4. Nếu việc chuẩn bị được thực hiện thường xuyên hơn trong, hãy sử dụng các phần ở mặt sau của Sơ đồ Chuẩn bị.

3. KIỂM TRA TRƯỚC GIỜ CAO ĐIỂM:

Sử dụng “Bản kiểm tra trước giờ cao điểm” (Pre-Rush Check) để theo dõi các khu vực tiếp xúc trực tiếp với khách hàng có mức độ ưu tiên cao và đảm bảo rằng các khu vực đó đáp ứng các tiêu chuẩn của Công ty.

Người Quản lý cần hoàn thành Quản lý trước Giờ cao điểm, (hoặc thường xuyên hơn nếu cần) và sử dụng bản kiểm tra để phân công các nhiệm vụ tiếp theo như các việc điều chỉnh, sửa chữa ngay lập tức.

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN:

1. Ngay trước giờ cao điểm của giờ ăn trưa hoặc giờ ăn tối, hãy hoàn thành Kiểm tra Trước Giờ Cao điểm.

2. Đội ngũ quản lý sử dụng Bản kiểm tra trước giờ cao điểm để giám sát chất lượng, dịch vụ, mức độ sạch sẽ và sự chuẩn bị. Khi một tiêu chuẩn không được đáp ứng, hãy thực hiện hành động khắc phục, huấn luyện nhân viên tại chỗ để đáp ứng tiêu chuẩn.

3. Khi mỗi lần hoàn thành bản kiểm tra, nhân viên hoàn thành phần dưới cùng của kiểm tra, ghi chú các mục cần theo dõi- kiểm tra và các nhân viên chịu trách nhiệm hoàn thành hạng mục đó.

4. KIỂM TRA GIỜ ĐÓNG CỬA:

Sử dụng “Bản kiểm tra giờ đóng cửa” (Closing Check) để đảm bảo rằng an ninh được duy trì khi đóng cửa, thiết bị được tắt và vệ sinh đúng cách cũng như hoàn tất các thủ tục giấy tờ cần thiết.

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN:

1. Khi đóng cửa, hãy hoàn thành các nhiệm vụ của phần an ninh và đánh dấu chúng.

2. Trước khi rời khỏi địa điểm, đảm bảo các hạng mục trong phòng khách / Tiền sảnh, Thu ngân, Quầy bar, Cơ sở vật chất và Thủ tục giấy tờ đã được hoàn thành.

3. Trong phần ghi chú, ghi lại bất kỳ mục nào cần theo dõi và lưu ý chúng trước khi đóng cửa và rời khỏi cửa hàng.