Quản lý vòng đời 1 mô hình nhà hàng

Giống như bất kỳ sản phẩm nào khác, mô hình nhà hàng của bạn cũng có một vòng đời. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu các động lực trong chu kỳ sống của một nhà hàng và chuẩn bị cho bạn quản lý từng giai đoạn khi bạn mô hình hoạt động của mình trên thị trường.

Sau khi hiểu được các động lực chung của quá trình phát triển mô hình, bạn có thể điều chỉnh bất cứ công thức nào để cho phép các yếu tố cụ thể liên quan đến mô hình của bạn hoặc các điều kiện thị trường duy nhất.

1. Giai đoạn Sinh Ra và Trẻ sơ sinh

Tiền khai trương và Năm thứ nhất: Giai đoạn Hiện thực hóa, Tổ chức và Ưu tiên

· Trong giai đoạn này, bạn phải chuyển đổi ý tưởng về một nhà hàng mà bạn đã nảy ra trong đầu thành một kế hoạch hữu hình và khả thi để mở và bắt đầu hoạt động.

· Quá trình này bao gồm hiện thực hóa, tổ chức và sau đó sắp xếp thứ tự ưu tiên cho từng bước về cách nhà hàng của bạn sẽ hoạt động.

· Bạn cần xem xét tất cả những yếu tố thay đổi nào có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh. Khi mới mở nhà hàng, hầu hết những bỡ ngỡ đều không tốt, hãy giữ chúng ở mức tối thiểu. Đây là lúc để động não. Hãy tập hợp, thu thập ý kiến của bất kỳ ai sẽ tham gia vào công việc kinh doanh.

· Nếu bạn đã có một quản lý nhà hàng hoặc một số nhân sự chủ chốt, hãy mời họ đến và cho quyền tham gia trong kế hoạch hoạt động của nhà hàng.

· Nếu bạn có một người bạn trong ngành, hãy tranh thủ ý kiến đóng góp của họ. Đây cũng là thời điểm tốt để tranh thủ sự giúp đỡ của chuyên gia tư vấn nhà hàng.

· …….

· 2. Giai đoạn 2: Trẻ mới biết đi

· Năm Hai & Ba: Thời gian bạn học để trở nên hiệu quả hơn và năng suất hơn

· Mục tiêu trong giai đoạn kinh doanh này là đạt được SỰ NHẤT QUÁN – trong cách bạn thực hiện mô hình của mình.

· Bạn đã vượt qua năm thứ nhất. Trong lần đến đầu tiên, hầu hết khách hàng thường thông hiểu về những điều nhỏ nhặt không ổn. Và họ có thể tha thứ, miễn là bất kỳ sai sót nào đều được xử lý ngay lập tức và lịch sự.

· Nhưng thời gian trôi qua, tinh thần tha thứ của khách hàng không như vậy nữa. Vì vậy, bạn phải nhất quán, càng sớm càng tốt.

· Trong giai đoạn này, việc đào tạo phải tiếp tục diễn ra. Một số chủ nhà hàng có suy nghĩ rằng một khi bạn đã mở cửa kinh doanh thì không còn thời gian để đào tạo. Trên thực tế, nếu bạn không tiếp tục đào tạo và huấn luyện nhân viên, thì bạn sẽ có rất nhiều thời gian để đào tạo sau này!!!.

·

CÒN TIẾP

1. Giai đoạn 3: Giai đoạn Vị thành niên

Năm Bốn đến Sáu: Bây giờ bạn đã thiết lập mọi thứ xong, bạn học để trở nên xuất sắc, vượt trội

1. Giai đoạn 4: Giai đoạn trưởng thành

Năm Bảy trở lên: Tái tạo năng lượng